|  რეგისტრაცია  |  შესვლა
ჰუდებიმთავარიახალიპოპულარულიბალანსის შევსებაჩემი გვერდირჩეულები ¬
სასაჩუქრე ბოქსებიVIP +ჩანთებიმობ. აქსესუარებიტექ. აქსესუარებიVIP აქციები საათები ხელნაკეთი
ძირითადი პირობები
გთხოვთ გაეცნოთ ჩვენი ვებ-გვერდის პირობებს დეტალურად. წინამდებარე წესები და პირობები წარმოადგენს შეთანხმებას მომხმარებელსა და სისტემებს შორის ვებ გვერდის გამოყენების შესახებ. წინამდებარე შეთანხმება რეგულირდება ადგილობრივი მოქმედი კანონმდებლობით. წინამდებარე შეთანხმების რომელიმე პირობის ან წესის გაუქმება არ იწვევს დანარჩენი წესებისა და პირობების გაუქმებას.
როგორ მუშაობს?
vipsale.ge - ზე მომხმარებელი ნებისმიერი შენაძენის დროს აგროვებს ვიპსეილის ვიპ ქულებს შემდეგი პირობებით:
 • 1 ლარის შენაძენზე მოხმარებელს ერიცხება ავტომატურად 10 ქულა
 • დაგროვილი ვიპ ქულების შემთხვევაში, 500 ვიპ ქულა უდრის 1 ლარს
 • ქულები გროვდება ნებისმიერ შენაძენზე, ასევე სხვა და სხვა წამახალისებელი გათამაშებებით
vipsale.ge - ზე მომხმარებელს შეიძლება გადაეცეს ან მიენიჭოს ვიპსეილის ვადიანი სასაჩუქრე ვაუჩერი, რომელსაც გამოიყენებს შეძენის დროს. გაგვაჩნია 2 ტიპის სასაჩუქრე ვაუჩერი:
 • ფასდაკლების პროცენტის ამსახველი:
  მაგ. თუ გაქვთ 20%-იანი ფასდაკლების ვაუჩერი და ნივთი ღირს 50 ლარი, მაშინ ვაუჩერის კოდის გამოყენებით 50 ლარის ნაცვლად გადაიხდით 40 ლარს.
 • ლარის ბალანსის ამსახველი
  მაგ. #1: თუ გაქვთ 5 ლარიანი ვაუჩერი და ნივთი ღირს 25 ლარი, მაშინ ვაუჩერის კოდის გამოყენებით 5 ლარს გადაფარავთ ვაუჩერით, ხოლო დანარჩენ 20 ლარს გადაიხდით ბარათით;
  მაგ.#2: თუ გაქვთ 100 ლარიანი ვაუჩერი, და ნივთი ღირს 25 ლარი, მაშინ დაიფარება მთლიანი ღირებულება და დანარჩენი 75 ლარი დარჩება ბალანსზე ვადის ამოწურვამდე.
vipsale.ge-ს ვებ გვერდის გამოყენებით მომხმარებელი ადასტურებს, რომ ის გაეცნო და ეთანხმება წინამდებარე პირობებს. სისტემა უფლებამოსილია, მომხმარებლის წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები და დამატებები ან მის ნებისმიერ ნაწილში. ცვლილებები და დამატებები გამოქვეყნებული იქნება ვებ გვერდზე და მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდის შემდგომი გამოყენება ჩაითვლება თანხმობად ცვლილებებსა და დამატებებზე.
უნიქარდის შესახებ
Vipsale.ge-ზე უნიქარდის ქულების დაგროვება მილიონზე მეტ ბარათის მფლობელს შეუძლია და ყოველ 10 ლარზე 1 ქულა გროვდება.
მიუთითეთ ბარათის ნომერი რეგისტრაციის ან შეძენის დროს, დააგროვეთ ქულები ყოველ შენაძენზე.
უნიქარდის ერთ ანგარიშზე ქულების დაგროვება ერთდროულად 5 ადამიანს შეუძლია. ლოიალობის ბარათზე დაგროვებული ქულების დახარჯვა ონლაინ კატალოგის მეშვეობით არის შესაძლებელი, სადაც 1000-ზე მეტი დასახელების ნივთი და მომსახურებაა შესული. ბარათის მფლობელებს საჩუქრის შერჩევა ასევე უნიქარდის მომსახურების ცენტრიდან შეუძლიათ.
უნივერსალური დაგროვების ბარათი უნიქარდი ლოიალური მომხმარებლებისთვის პოზიტიურ გამოცდილებას ქმნის და ქულების დაგროვებისა და გახარჯვის საუკეთესო შესაძლებლობას სთავაზობს.
დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვით ვებგვერდს www.unicard.ge
უფლებები ვებ-გვერდის პროგრამულ ობიექტებზე
ჩვენს ვებ-გვერდზე განთავსებული ნებისმიერი ლოგო, ტექსტი, ფოტოები ან სხვა პროგრამები და ობიექტები წარმოადგენს სისტემებისა და სხვა უფლებების მფლობელის საკუთრებას, ყველა უფლება ამ ობიექტზე არის დაცული. იკრძალება ნებისმიერი ზემოთ ჩამოთვლილი და სხვა ობიექტის გადაკოპირება, გავრცელება, გაყიდვა და სხვა, გარდა იმ შემთხვევაში როდესაც მფლობელი აშკარად თანხმობას განაცხადებს. იკრძალება ნებისმიერი მიზნისათვის ვებ-გვერდზე ნებისმიერი ინფორმაციის (ელ.ფოსტის და სხვა საკონტაქტო ინფორმაციების მოგროვება და შემდგომში არასასურველი ინფორმაციების და პროგრამების გაგზავნა, რომელიც ხელს უშლის ვებ-გვერდის ან ნებისმიერი სერვისის სრულყოფილად ფუნქციონირებას. ინფორმაციის გავრცელება რომელიც არის რელიგიური მრწამსის შეურაცმყოფელი.
თანხის დაბრუნება
vipsale.ge იტოვებს უფლებას, რომ თქვენს მიერ შეძენილ ნივთზე, რომელიც მოხმარების შემდგომ იქნება არასასურველი თქვენთვის არ დააბრუნოს გადახდილი თანხა. კომპანია პასუხს არ აგებს გამყიდველის მეირ შემოთავაზებული ნებისმიერი პროდუქტის ხარისხსა, ოდენობაზე და ა.შ.
გარანტია
vipsale არ იღებს პასუხისმგებლობას, რომ იგი არის სრულყოფილი და უშეცდომო, ჩვენ გთავაზობთ მომსახურეობას ჩვენი სისტემით ყველა თავისი ხარვეზებით. ჩვენ, ჩვენი მომწოდებლები და პარტნიორი კომპანიები არ გავცემთ სპეციალურ გარანტიას, ვებ-გვერდთან, მომსახურეობასთან და შეთავაზებებთან დაკავშირებით. ჩვენ არ გავცემთ არანაერ გარანტიას კონფიდენციალურობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც პირდაპირ არის მითითებული ჩვენს წესდებაში. ჩვენ არ გავცემთ არანაერ გარანტიებს, რომ ვებ-გვერდი იქნება ნებისმიერ ადგილას და ყოველთვის ხელმისაწვდომი. მომხმარებელი პასუხისმგებელია მის მიერ ვებ გვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ კონტენტზე, ნებისმიერი ინფორმაციის შინაარსზე და მის ურთიერთობაზე სხვა მომხმარებლებთან. მომხმარებლის მიერ ვებ გვერდზე განთავსებული კონტენტი არ გადის სპეციალურ შემოწმებას სისტემების მხრიდან და შესაძლოა არ ასახავდეს სისტემების პოზიციას ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ვებ-გვერდი არ არის პასუხისმგებელი კომპიუტერული ან სატელეფონო მოწყობილობების პროგრამული უზრუნველყოფის, ელ. ფოსტის სერვისების ტექნიკურ გაუმართაობაზე ან სხვა სახის ტექნიკურ პრობლემებზე. არც “vipsale”, არც პარტნიორი არ არის პასუხისმგებელი მოპარული ან დაკარგული ვაუჩერისათვის. ვაუჩერის დუბლიკატის გამოყენება და მზგავსი ქმედებები აკრძალულია. კომპანია, რომელიც ჩვენი პარტნიორია და ჩვენს სისტემაში განათავსებს აქციას ვალდებულია მიიღოს ვაუჩერი, მომსახურეობა გაუწიოს, გადასცეს პროდუქტი ვაუჩერის შესაბამისი ღირებულებით. თუ ჩვენი პარტნიორი კომპანია აღნიშნული სერვისის/პროდუქტის ღირებულებას არ მოგაწვდით აქციით განსაზღვრულ პერიოდში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ წერილობით მაილზე: info.vipsale.ge@gmail.com
შეწყვეტა
ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, რომ ნებისმიერ დროს შევცვალოთ ან შევწყვიტოთ ვებ-გვერდი საჭიროებისამებრ ან ნებისმიერი რაიმე სხვა სახის მომსახურეობა წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ნებისმიერი მიზეზით ჩვენი შეხედულებისამებრ, შევწყვიტოთ წინამდებარე ხელშეკრულება წინასწარი შეტყობინების გარეშე. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ დაარღვევთ ნებისმიერ ჩვენს პირობას ხელშეკრულება ავტომატურად შეწყდება. ჩვენს მიერ შეთავაზებული სხვა წინამდებარე აქციები შენარჩუნდება იმ პირობების შესაბამისად, რომელიც კონკრეტულად ამ ვაუჩერს ეხება და დადგენილია ხელშეკრულებაში ან იმ ვაუჩერში.
ცვლილებები:
წესდებაში რაიმე ცვლილების შეტანის შემთხვევაში ნებისმიერი ინფორმაცია აუცილებლად გამოქვეყნდება. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს შევცვალოთ წინამდებარე პირობები ვებ-გვერდის სრულყოფისათვის. გთხოვთ ხშირად გადაამოწმოთ ეს ცვლილება ჩვენს ვებ-გვერდზე.
მხოლოდ 19.99 ლარად მანქანის ტელეფონის მაგნიტური დამჭერი
19.99 ლარი
ჩვენ შესახებ   |   წესები   |   კონტაქტი
ცხელი ხაზი
558 92 72 75